Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Anunț colectiv

13 September 2018
Sedinta ordinara 24.05.2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna mai 2018

 

 

Încheiat azi 24.05.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 152/18.05.2018.

La sedinta sunt prezenti : 12 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 2 din 3 delegaţi săteşti.  Absenteaza motivati 1 consilier local – dl. Urean Petru şi 1 delegat satesc – dl. Verhun Augustin.

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Jorj Ioan.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI GENERAL PE ANUL 2017

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNOR PREMII DE EXCELENŢĂ ELEVILOR ŞCOLII GIMNAZIALE CĂŞEIU PENTRU REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI ŞCOLARE ŞI COMPETIŢII SPORTIVE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU

6. DIVERSE

 

Fata de convocator, ordinea de zi a fost suplimentata cu 1 punct: 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU, care nu poate fi amanat pana la sedinta urmatoare.

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 12 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna aprilie 2018. Se aproba cu 12 voturi “pentru”.

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi. Cu acordul consilierilor, presedintele de sedinta propune sa se inceapa cu punctul 4 de pe ordinea de zi, dl. consilier Grosan Cristian urmand sa plece la o sustinere de grad didactic I.

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNOR PREMII DE EXCELENŢĂ ELEVILOR ŞCOLII GIMNAZIALE CĂŞEIU PENTRU REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI ŞCOLARE ŞI COMPETIŢII SPORTIVE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate. Dl. consilier Grosan Cristian, directorul Scolii Caseiu prezinta consilierilor prezenti motivele in baza carora a fost inaintata propunerea de premiere a elevilor mentionati in proiectul de hotarare.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 20.

Dl. consilier Grosan Cristian cere permisiunea si se retrage din cadrul sedintei.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI GENERAL PE ANUL 2017

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate. D-na contabil Hruban Alina prezinta raportul privind executia bugetara pe anul 2017.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 17.

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 18.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 19.

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 21.

 

6. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar,

 

29 May 2018
Sedinta ordinara 28.06.2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna iunie 2018

 

 

Încheiat azi 28.06.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 201/22.06.2018.

La sedinta sunt prezenti : 13 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti.  

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul viceprimar, Pura Adrian-Voicu.

Fata de proiectul ordinii de zi comunicat initial, in conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) din Legea nr.215/2001,  cu acordul initiatorului proiectului - domnul primar Silviu Boldor, se propune scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 6 si 7 comunicate prin dispozitie, respectiv: «6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. CĂŞEIU NR. 14/2018 PRIVIND ÎNFIINȚAREA CLUBULUI SPORTIV SOMEŞUL CĂŞEIU» şi « 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENŢĂ D-LUI CIREBEA VIOREL », ultimul punct datorita decesului, cu o zi inainte, a d-lui Cirebea Viorel, angajat al primariei Caseiu.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII UNEI SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE P.U.D. PENTRU CONSTRUIRE CASA FAMILIALĂ DS+P+M  ŞI ÎMPREJMUIRE, GENERAT DE IMOBILUL TEREN IDENTIFICAT PRIN EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ NR. 51077 CĂŞEIU, BENEFICIAR: HARAGUŞ NICOLAE DANIEL

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNOR SCUTIRI LA PLATA IMPOZITELOR D-LUI UNGUR AURELIAN LUCIAN, COPLEAN NR. 106A

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNOR SCUTIRI LA PLATA IMPOZITELOR D-LUI  SFECHIŞ ILIE RADU, GÎRBĂU DEJULUI NR. 8

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE ŞI CASĂRII UNOR OBIECTE DE INVENTAR ŞI MIJLOACE FIXE

7. DIVERSE

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 13 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna mai 2018. Se aproba cu 13 voturi “pentru”.

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII UNEI SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 22.

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 23.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE P.U.D. PENTRU CONSTRUIRE CASA FAMILIALĂ DS+P+M  ŞI ÎMPREJMUIRE, GENERAT DE IMOBILUL TEREN IDENTIFICAT PRIN EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ NR. 51077 CĂŞEIU, BENEFICIAR: HARAGUŞ NICOLAE DANIEL

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 24.

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNOR SCUTIRI LA PLATA IMPOZITELOR D-LUI UNGUR AURELIAN LUCIAN, COPLEAN NR. 106A

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 25.

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNOR SCUTIRI LA PLATA IMPOZITELOR D-LUI  SFECHIŞ ILIE RADU, GÎRBĂU DEJULUI NR. 8

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 26.

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE ŞI CASĂRII UNOR OBIECTE DE INVENTAR ŞI MIJLOACE FIXE

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 13 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 27.

 

Dl. consilier Grosan Cristian cere permisiunea si se retrage din cadrul sedintei.

 

7. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar, 

02 July 2018
Sedinta ordinara 31.07.2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna iulie 2018

 

 

Încheiat azi 31.07.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 226/24.07.2018.

La sedinta sunt prezenti : 12 din 13 consilieri locali, absenteaza motivat dl. Urean Petru, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti.  

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul viceprimar, Pura Adrian-Voicu.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE PRIMĂRIEI COMUNEI CĂŞEIU

2. DIVERSE

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 12 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna iunie 2018. Se aproba cu 12 voturi “pentru”.

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE PRIMĂRIEI COMUNEI CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Dl. consilier Baias Marinel propune completarea cu un post de muncitor necalificat in loc de calificat, motivand ca lucrarile pe care le va presta acesta sunt mai mult de intretinere si nu necesita o anumita calificare. Propune completare cu un post de muncitor necalificat I.

Proiectul de hotarare supus votului, inclusiv amendamentul propus, este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 28.


2. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar,

 

02 August 2018
Sedinta ordinara 08.08.2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna august 2018

 

 

Încheiat azi 08.08.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 243/02.08.2018.

La sedinta sunt prezenti : 12 din 13 consilieri locali, absenteaza motivat dl. Urean Petru, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti. Invitat dr. Trimbitas Marcel, medic veterinar.

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul viceprimar, Pura Adrian-Voicu.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, A STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEŢUL CLUJ ŞI A REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL JUDEŢULUI CLUJ

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII C.L. CĂŞEIU NR. 21/2017

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

4. DIVERSE

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 12 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna iulie 2018. Se aproba cu 12 voturi “pentru”.

 

Inainte de a se trece la ordinea de zi se da cuvantul d-lui Trimbitas, medic veterinar in com. Caseiu.

……….

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI, A STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEŢUL CLUJ ŞI A REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL JUDEŢULUI CLUJ

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 29.

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII C.L. CĂŞEIU NR. 21/2017

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Dl. consilier Baias Marinel propune modificarea coeficientilor din grilele prezentate la postul de muncitor necalificat. Propune acordarea unui coeficient de 1,3 pentru postul de muncitor necalificat gr. I si 1,2 pentru postul de muncitor necalificat gr. II. Dl. viceprimar propune pastrarea coeficientilor din proiectul initial, respectiv 1,2 pt. muncitor necalificat gradul I si 1,1 pt. muncitor necalificat gr. II.

Se voteaza propunerile prin procedura de vot deschis. Rezultatul votului :

a) pt. coeficient 1,2 – muncitor necalificat gr. I si 1,1 - muncitor necalificat gr. II : 2 voturi “pentruşi 10 voturi împotrivă ;

b) pt. coeficient 1,3  muncitor necalificat gr. I si 1,2 - muncitor necalificat gr. II : 10 voturi “pentruşi 2 voturi împotrivă .

Dl. consilier Baias Marinel propune si modificarea coeficientilor la toate gradele pentru postul de muncitor calificat, respectiv 1,5 - gradul I, 1,4 - gradul II, 1,3 – gradul III si 1,2 – gradul IV.

Se voteaza propunerile prin procedura de vot deschis. Rezultatul votului : 12 voturi “pentruşi niciun vot împotrivă .

Proiectul de hotarare supus votului, inclusiv amendamentele propuse, este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 30.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 31.

 

4. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar, 

10 August 2018
Sedinta ordinara 20.09.2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna septembrie 2018

 

 

Încheiat azi 20.09.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 277/14.09.2018.

La sedinta sunt prezenti : 12 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 3 din 3 delegaţi săteşti. Invitat dl. Chereches Radu, primul supleant pe lista PSD. Absenteaza d-na Cremene Marinela, care a demisionat din functia de consilier local.

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Prundus Calin.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI CREMENE MARINELA-NICOLETA

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI/DOAMNEI ______________________________

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA DOMNULUI/DOAMNEI ______________________ CONSILIER LOCAL ÎN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂŞEIU

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A STRATEGIEI DE TARIFARE (PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR LA APA ȘI CANALIZARE IN PERIOADA 2017-2023) SI A COFINANTARII PROIECTULUI ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SALAJ,  IN PERIOADA 2014-2020”

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COTEI DE CARBURANTI PENTRU MICROBUZUL SCOLAR

6. DIVERSE

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 12 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna august 2018. Se aproba cu 12 voturi “pentru”.

 

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOAMNEI CREMENE MARINELA-NICOLETA

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 32.

 

Dl. consilier Jorj Ioan cere permisiunea sa se retraga din cadrul sedintei. Presedintele de sedinta aproba cererea.

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI/DOAMNEI ______________________________

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Se da o pauza de 5 minute, necesara analizarii de catre comisia de validare a dosarului supleantului din partea PSD. Membri comisiei de validare se retrag. Comisia revine si se da citire procesului verbal, prin care se constata valid dosarul primului supleant pe listele PSD – dl. Chereches Radu-Dan.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot “împotrivă”, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 33.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA DOMNULUI/DOAMNEI ______________________ CONSILIER LOCAL ÎN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Dl. consilier Chereches Radu este invitat sa depuna juramantul in vederea numirii in functia de consilier. Secretarul comunei da citire juramantului, dl. Chereches depune juramantul si semneaza actul.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 34.

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE, A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A STRATEGIEI DE TARIFARE (PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR LA APA ȘI CANALIZARE IN PERIOADA 2017-2023) SI A COFINANTARII PROIECTULUI ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN JUDEȚELE CLUJ ȘI SALAJ,  IN PERIOADA 2014-2020”

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi 1 vot împotrivă” – dl. Pura Adrian-Voicu, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 35.

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA COTEI DE CARBURANŢI PENTRU MICROBUZUL ŞCOLAR

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 36.

 

6. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar,

 

24 September 2018