Sedinta ordinara 24.05.2018

29 May 2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna mai 2018

 

 

Încheiat azi 24.05.2018.

Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 152/18.05.2018.

La sedinta sunt prezenti : 12 din 13 consilieri locali, dl. primar Boldor Silviu, secretarul comunei, 2 din 3 delegaţi săteşti.  Absenteaza motivati 1 consilier local – dl. Urean Petru şi 1 delegat satesc – dl. Verhun Augustin.

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, sedinta este legal constituita.

Şedinţa publică este condusă de domnul consilier Jorj Ioan.

In continuare se supune spre aprobare ordinea de zi a sedintei.

 

ORDINE DE ZI

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI GENERAL PE ANUL 2017

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNOR PREMII DE EXCELENŢĂ ELEVILOR ŞCOLII GIMNAZIALE CĂŞEIU PENTRU REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI ŞCOLARE ŞI COMPETIŢII SPORTIVE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU

6. DIVERSE

 

Fata de convocator, ordinea de zi a fost suplimentata cu 1 punct: 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU, care nu poate fi amanat pana la sedinta urmatoare.

 

In conformitate cu prevederile art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, ordinea de zi se aproba cu 12 voturi “pentru”.

Inainte de a se trece la ordinea de zi, se supune spre aprobare procesul verbal al sedintei ordinare din luna aprilie 2018. Se aproba cu 12 voturi “pentru”.

Se trece la dezbaterea punctelor inscrise pe ordinea de zi. Cu acordul consilierilor, presedintele de sedinta propune sa se inceapa cu punctul 4 de pe ordinea de zi, dl. consilier Grosan Cristian urmand sa plece la o sustinere de grad didactic I.

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNOR PREMII DE EXCELENŢĂ ELEVILOR ŞCOLII GIMNAZIALE CĂŞEIU PENTRU REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI ŞCOLARE ŞI COMPETIŢII SPORTIVE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate. Dl. consilier Grosan Cristian, directorul Scolii Caseiu prezinta consilierilor prezenti motivele in baza carora a fost inaintata propunerea de premiere a elevilor mentionati in proiectul de hotarare.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 12 voturi “pentru”, nicio abţinere  şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 20.

Dl. consilier Grosan Cristian cere permisiunea si se retrage din cadrul sedintei.

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI GENERAL PE ANUL 2017

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate. D-na contabil Hruban Alina prezinta raportul privind executia bugetara pe anul 2017.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 17.

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 18.

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 19.

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CĂŞEIU

Se da citire proiectului de hotarare, expunerii de motive si raportului de specialitate.

Constatarea si votul comisiilor de specialitate: Comisia 1 - aviz favorabil; Comisia 2 - aviz favorabil; Comisia 3 - aviz favorabil.

Proiectul de hotarare supus votului este aprobat cu 11 voturi “pentru”, nicio abţinere şi niciun vot împotrivă, adoptandu-se astfel HCL Caseiu nr. 21.

 

6. DIVERSE

……………………………………….

 

Nu mai sunt alte intrebari, propuneri sau interpelari. Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei ordinare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                    Secretar,