Comuna Cășeiu

Informare fond funciar


ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA CĂŞEIU


PRIMĂRIA COMUNEI CĂŞEIU

 

 

A N U N Ţ

 

 

Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru rec...

18 October 2018
Sedinta ordinara 26.04.2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna aprilie 2018
 
Încheiat azi 26.04.2018.
Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 152/20.04.2018.
La sedinta...

07 May 2018
Sedinta ordinara 29.03.2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna martie 2018

Încheiat azi 29.03.2018.
Consiliul local se i...

02 April 2018
Sedinta ordinara 06.02.2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna februarie 2018Încheiat azi 06.02.2018. 
Consiliul local...

14 February 2018
Sedinta ordinara 31.01.2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna ianuarie 2018Încheiat azi 31.01.2018. 
Consiliul local...

14 February 2018