Comuna Cășeiu

Sedinta ordinara 06.02.2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna februarie 2018Încheiat azi 06.02.2018. 
Consiliul local se intruneste in sedinta in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată si actualizată, conform Dispozitiei primarului nr. 83/01.02.2018.
La sedinta sunt prezenti : 13 din 13 cons...

14 February 2018
Sedinta ordinara 31.01.2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei ordinare a C.L. Caseiu pe luna ianuarie 2018Încheiat azi 31.01.2018. 
Consiliul local...

14 February 2018
Sedinta extraordinara 08.01.2018

P R O C E S   V E R B A L

al sedintei extraordinare a C.L. Caseiu pe luna ianuarie 2018Încheiat azi 08.01.2018. 
Consiliul l...

14 February 2018