Clima și factorii geotehnici

Clima
Comuna Cășeiu este în zona de climat specific Podișului Someșan, un climat continental moderat.
Temperatura
Climatul zonei este răcoros, cu medii termice anuale de 7-80C. Media lunii iulie este de 180C în zona de sud vest și 140C în zona nordică, iar media lunii ianuarie este de - 40C, -50C. Spre linia sudică a dealurilor, la contactul cu culoarul Someșului, temperatura medie anuală crește peste 80C.
Precipitațiile
Cantitatea de precipitații anuală se ridică la 700-800 mm, în partea de sud-vest crește până la 900-1000mm, în partea central nordică aceasta corespunzând unui climat umed. Prima zi de îngheț se produce în partea de sud vest în 11 octombrie iar în partea central nordică la 1 octombrie. Stratul de zapadă dureză între 80-85 zile. Ultima zi de îngheț se produce la 21 aprilie în sud și 1 mai în nord.
Umezela relativă în luna ianuarie este de 84-88%, în luna iulie 72% în partea sudică a dealurilor și 80% în partea central nordică.

Vântul
Pe teritoriul comunei Cășeiu vântul bate din directia vest și nord vest fiind pus în evidență de brizele de vale.
Nebulozitatea medie lunară este de 6,5 - 7,0 zecimi determinată de plafonul noros de origine advectiva, iar în iulie variază o dată cu creșterea altitudinii, fiind de 5,0 - 5,5 zecimi în partea de sud vest și 5,5 - 6,0 zecimi în partea central - nordică.
Numărul anual de zile senine este de 100 - 120 zile în sud vest și scade la 80 - 100 zile în partea central - nordică.

 

Geologie și factori geotehnici

Solurile cu fertilitatea cea mai ridicată din teritoriu sunt cele de natură podzolică. Cu răspândire mai mare sunt solurile brune, soluri pe care se cultivă cu precădere grâul și porumbul, uneori orzul și ovăzul, iar o parte din ele sunt folosite pentru pășuni și fânețe.
Tinând cont de condițiile geomorfologice și geologice specifice, teritoriul se încadrează în zona cu predispoziție mare la eroziune și alunecări, eroziune prin spălarea solului sau inudație, alunecări superficiale sau solifluxiuni, șiroirea, eroziunea lineară și torențială.
Pe teritoriul comunei Cășeiu întâlnim soluri brune luvice podzolice si luvisoluri albice (podzolice argiloiluviale).
Pe văi sunt răspândite solurile aluviale gleizate, microdepresiunile din spatele valurilor de alunecare sunt formate din soluri gleice și gleice mlăștinoase. O răspândire tot mai largă, din cauza proceselor de versant, o au solurile erodate mediu și excesiv, de asemenea colovisolurile.

Resursele solului și subsolului
Resursele minerale sunt modeste atât cantitativ cât și calitativ. Lunca și albia majoră a Someșului dispun de pietrișuri și nisipuri pentru balast.
Pe teritoriul comunei Cășeiu sunt exploatate depozitele deluvio-eluviale ale cuverturii de alterare, pentru argile și lut.