Turism

 Puncte Tari   Puncte Slabe   Oportunități   Riscuri 
Existența monumentelor istorice pe raza comunei; Număr redus de locații, cu posibilitați de cazare;
Promovarea turismului;
Nevalorificarea potențialului turistic;
Promovarea produselor specifice şi locale;
 Lipsa promovării potenţialului zonei; Realizarea de locuri de cazare;
 Realizarea locuri de cazare necorespunzătoare cerințelor;
 Legături foarte bune de transport rutier;  Starea proastă a drumurilor; Calificarea personalului din turism;
Lipsa spațiilor amenajate pentru agrement;
 Posibilități de practicare a pescuitului;  Lipsa amenajări locurilor de agrement; Exploatarea evenimentelor culturale şi tradiţionale;
Pierderea obiceiurilor și tradițiilor locale;
 - Lipsa utilităţi în satele componente;
Înfiinţarea unei pensiuni agro - turistice şi turistice;
 Teama localnicilor faţă de investițiile turistice;
 -  Lipsa unităţi de cazare; Reînnoirea permanentă a paginii de INTERNET;
Lipsa unei strategii de dezvoltare turistice;