Resurse Umane

Analiza SWOT
 
 Puncte Tari   Puncte Slabe   Oportunități   Riscuri 
Oameni ospitalieri, muncitori,
deschişi, cu spirit de concurenţă;
 Migrarea forţei de muncă
    spre municipiul Dej;
 Infiinţarea Agenţiei Naţionale
de Ocupare şi Formare Profesională;
 Scăderea nivelului de calificare profesională a tinerilor;
Populaţie eterogenă (români, maghiari, rromi);
 Îmbătrânirea populaţiei în mediul rural; Posibilitatea de a dezvolta comunitatea cu fonduri din afara comunei prin investitori;
Scăderea natalităţii;
- -  Acordarea de facilităţi pentru investitori, angajatori şi angajati; Inexistența coeziunii sociale;
 Un număr mare de confesiuni religioase foarte bine organizate din punctul de vedere al statutului religios; Natalitate scăzută, spor natural negativ;
 Legislaţie în favoarea atragerii intelectualilor şi tinerilor; Menţinerea tendinţelor migraţioniste către centrele urbane;
Persoane calificate în administraţia publică locală;
 Lipsa forţei de muncă calificate în unele sectoare; Realizarea şi organizarea de cursuri de calificare şi recalificare profesională;
Grad scăzut de interes din partea populaţiei pentru programele de calificare şi recalificare profesională;
Bună comunicare între primărie şi cetăţeni;
Lipsa locurilor de muncă în comună;
Legislaţie în favoarea atragerii intelectualilor şi tinerilor în mediul rural (avantaje pentru profesorii sau/şi tinerii care se stabilesc la sat);
Scăderea nivelului de calificare profesională a tinerilor;
 Cadre didactice calificate; Personal didactic navetist;
Dezvoltarea resurselor umane în cadrul porgramelor POS - DRU;
Lipsa programelor de calificare/recalificare profesională;
 Cadre medicale calificate în domeniul medico -sanitar: medicină umană şi în domeniul veterinar; Cadre medicale navetiste;
Implicarea şi colaborarea dintre APL şi sfera civilă (cetăţenii);
Îmbătrânirea populaţiei;
 Personal calificat în agricultură şi în zootehnie; Numărul insuficient de personal calificat în agricultură şi zootehnie;
- -
-  Predomină vârsta a doua și a treia; - -
-  Lipsa unui ONG pentru protecţia mediului; - -
 Existenţa inţiativei din partea tineretului din comună; Migrarea tinerilor;
- -
- Lipsa unui centru de consiliere pentru cetăţeni.
- -