Mediu

 Puncte Tari   Puncte Slabe   Oportunități   Riscuri 
 Calitatea factorilor de mediu bună; 
 Lipsa tehnologiilor de reciclare a deşeurilor;  Gospodărirea eficientă a cadrului natural (sol, subsol) ar duce la protejarea mediului;  Înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu;
 Cadru natural relativ variat; Existenţa în imediata apropiere a unor surse de poluare de origine industrială-platforma industriala de la Dej;
Implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;
 Lipsa atitudinilor şi practicilor de tip asociativ în agricultură;
Clima temperată specifica Podișului Someșan;
Lipsa spaţiilor ecologice pentru gunoaie menajere;
 Produse agricole ecologice (carne, lapte) care pot fi valorificate corespunzător; Lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi investitorilor despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea polua zona;
 - Există poluarea cu noxe de la autoturismele care trec permanent prin zonă;
 Mediu optim pentru ferme zootehnice; Lipsa proiectelor de protecţia mediului;
-
Există deşeuri menajere, deşeuri mase plastice, resturi animale;
Reamenajarea zonelor verzi şi extinderea lor;
-
 Conştientizarea problemelor de poluare de către factorii de răspundere locali; Albiile văilor din comună nu sunt amenajate corespunzător şi sunt colmatate;
Elaborarea unei strategii de mediu de către un ONG specializat;
 Lipsa unor instalaţii şi sisteme de prevenire a poluării şi calamităţilor naturale;
 -  Nu există educaţie şi respect faţă de protecţia mediului (gunoiul menajer se aruncă la întâmplare, în special în marginile localităţilor şi a apelor curgătoare);  Implicarea copiilor şi tinerilor în organizarea muncii de voluntariat pentru curăţirea comunei cu elevii şi profesorii de la şcolile din comunitate;  -
 - Lipsa realizării de cursuri de ecologizare în cadrul școlilor din comună;
-
 -
 - Lipsa ONG-urilor pentru protecţia mediului;
-
 -