Investiții

 Puncte Tari   Puncte Slabe   Oportunități   Riscuri 
Sprijinul autorităţilor locale în vederea demarării unor investiţii în plan local;  Lipsa promovării programelor de finanţare nerambursabile; Accesul la INTERNET este o oportunitate pentru o informare rapidă şi corectă;
 Lipsa investitorilor în satele componente;
 Potenţial ridicat de investiţii în cultura vegetală, zootehnie;  Lipsa fondurilor pentru crearea de exploataţii agricole şi ferme; Înfiinţarea de noi IMM-uri (demararea de noi afaceri);
-
 Pe raza comunei există unităţi comerciale: magazine, baruri; Lipsa investitorilor în satele componente ale comunei;
Existenţa unor domenii cu potenţial de absorbţie şi modernizare ridicat (turism, agricultură);
 Lipsa unor ONG şi a altor investitori care să fie interesaţi de această zonă în mod direct;
 -  Puţine IMM - uri;  Existenţa unui facilitator comunitar care să coordoneze anumite activităţi -
 -  Lipsa investitori în comuna Cășeiu;  Posibile investiţii pentru APL: informatizare, baze de date; -