Infrastructura Fizică

 Puncte Tari   Puncte Slabe   Oportunități   Riscuri 
Acoperirea teritorială bună
a reţelei de distribuţie cu energie
electrică în toate satele componente;
Degradarea continuă a drumurilor;
Existenţa finanţărilor nerambursabile în cadrul programelor post-aderare;
 Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate impuse de finanţatori în cadrul programelor post-aderare;
 Telefonie fixă doar în Urișor, Cășeiu, Coplean, Rugășești, Guga și Sălătruc; Lipsă rețea de telefonie fixă în Custura, Gârbăul Dejului, Comorița și Leurda;
Existenţa unor programe de dezvoltare a infrastructurii la nivel judeţean;
Dotare scazută a localităţilor cu reţele tehnico-edilitare;
 Telefonie mobilă cu diferite grade de acoperire în Cășeiu, Coplean, Urișor, Rugășești, Guga, Leurda, Comorița; Lipsă acoperire telefonie mobilă în satele Custura, Gârbăul Dejului, Sălătruc;
Experienţă în activităţi de modernizare a infrastructurii educaţionale;
Deteriorarea infrastructurii fizice deja existente;
Există reţea de televiziune prin cablu și antene TV;
 Lipsa mai multor furnizori de televiziune prin cablu pentru concurenţă; Realizarea reţelei de alimentare a satelor din cadrul comunei cu apă;
-
Internet există la Primăria Cășeiu, în cadrul școlilor, și de asemenea locuitorii comunei au acces la internet prin satelit;
-
 Posibilităţi de a folosi unele clădiri publice în folosul cetăţenilor; -
Există reţea de apă potabilă în Urișor si în curs de finalizare în Cășeiu;
Lipsă rețea de apă potabilă în restul satelor comunei;
Amenajarea unui centru de consiliere pentru cetăţeni;
-
Comuna este străbătută de două drumuri naționale;
Starea proastă a drumurilor;
Folosirea materiei prime care există la nivel local: nisip şi/sau piatră, pentru repararea drumurilor şi a unor clădiri publice;
-
Exista canalizare în Urișor;
Lipsă reţea de canalizare în satele Cășeiu, Coplean, Rugășești, Guga, Custura, Comorita, Gârbăul Dejului, Leurda, Sălătruc;
Apropierea de municipiul Cluj Napoca;
Lipsa rețelei de gaze naturale;
Acces la căi de transport rutier;
-
Realizarea unui serviciu public pentru situații de urgență;
 -
 Transport rutier si feroviar de persoane; -
 -  -
 Există bibliotecă comunala şi şcolară; -  -  -
 Apropierea de municipiul Dej; -
 -  -
Există microbuz școlar pentru transportul elevilor spre școli;
 Lipsa mijloacelor moderne de stingere a incendiilor; -
-
Existența coșurilor de gunoi în cadrul comunei;
 Nu se face o selecție a deșeurilor; -
-
Existența a doua firme de colectare a deșeurilor menajere de pe raza comunei; Există sate în care nu se pot colecta deșeurile datorită stării degradate a drumului;
-
-
 Există bibliotecă comunala şi şcolară; Lipsa gradiniţelor cu program prelungit;
-
-
 Există şcoli generale; Puţine spaţii amenajate de joacă pentru copii;
-
-
Cabinet medical uman şi veterinar; Lipsa unor puncte sanitare moderne;
-
-
 Iluminat public; Nu există dispensare medicale în satele aparținătoare;
-
-
Exista un proiect pe masura 322-canalizare Cășeiu, asfaltare Rugășești - Guga, modernizare camin cultural Rugășești și înființare centru social;
 - -
-