Dezvoltare Locală

 Puncte Tari   Puncte Slabe   Oportunități   Riscuri 
Potențial agricol ridicat; Scăderea exploatărilor agricole;
 Dezvoltarea turismului; Personal calificat insuficient;
 Potenţial zootehnic ridicat;  Puţine ferme de animale; Dezvoltarea infrastructurii fizice;
 Exploatarea necontrolată a lemnului;
 Zonă optimă pentru cultura cerealelor; Lipsa utilajelor agricole moderne;
 Dezvoltarea serviciilor sociale; Potenţial piscicol ridicat;
 Lipsa amenajări piscicole; Mai bună informare a cetăţeanului prin crearea unui birou de consiliere locală (asistenţă socială, medicală, protecţia muncii, alte informaţii utile;
Slaba comercializare a produselor agricole şi industriale;
 -
 Potențial ridicat pentru realizarea fermelor agricole şi creştere a animalelor; Lipsa comerţ organizat cu produse agricole;
 Extinderea programului de facilitare comunitară şi înfiinţarea unui Birou de Dezvoltare şi promovare locală cu sponsorizare prin fondurile UE (asistenţă pentru fondurile care vin de la UE);  -
Nivel satisfăcător al asisţentei medicale umane;
Lipsa punctelor sanitar umane moderne;
Posibilităţi de reclamă şi informare pe INTERNET;
Slaba promovare a potenţialului comunei;
-
 Puţine investiţi industriale; -
 -
-
Puţine IMM-uri;
-
 -
 Există program de dezvoltare pe termen lung; Lipsa de specialişti şi de coordonare pentru planurile de afaceri;
- -