Facilităţi pentru investitori


• Facilităţi oferite investitorilor:

o Infrastructura: drum modernizat in localitatea Căşeiu, Coplean, Rugăşeşti, Salatruc, Urişor
o Gaze naturale in Căşeiu, Coplean, Rugăşeşti, Urişor
o Alimentare cu apă in Urişor
o Electricitate in toate localităţile
o Telefonie fixă in localităţile Căşeiu si Coplean, Rugăşeşti, Urişor
 
• Proiecte de investiţii

o Alimentare cu apă in localităţile Căşeiu şi Coplean
o Canalizare in localitatea Urişor
o Modernizare drumuri comunale
o Reabilitarea şi intretinerea clădirilor apartinând domeniului public